Algemene voorwaarden:

1: Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag, bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend van 1% per begonnen maand, vanaf de vervaldag tot op het moment van de betaling. Bij gebreke aan betaling ten laatste op deze vervaldag wordt naast deze verwijlintrest het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van 70,00 euro, dit ten titel van vooruit vastgestelde en overeengekomen schadevergoeding.
2: Reservatie of boeking geschiedt op risico van de koper, elke klacht, teneinde te kunnen aanvaard worden, dient gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na boekingsdatum. Boekingen of reservaties kunnen niet zomaar geannuleerd worden. De volledige prijs is verschuldigd na het maken van de reservatie of boeking.
3: In geval van betwisting met betrekking tot transacties die geschieden zowel in België, in Nederland, als in Luxemburg is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
4: Telefonische of mondelinge afspraken zullen enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant schriftelijk door Vakantiewoning De Zwaluwhoeve bevestigd worden.
5: Deze voorwaarden verbinden ons zowel als de klant, met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

Onze gegevens

Staalhandel Vaesen NV (Vakantiewoning De Zwaluwhoeve)
Europalaan 3
3900 Pelt (België)
E-mail: info@dezwaluwhoeve.com
Tel:+32 (0)11 64 79 47

BTW: BE 0469.175.439